Hrvatska nacionalna tekuća bibliografija članaka

preuzmi članak

Branka Sorokin, Tomislav Murati
Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb

SAŽETAK: Prikazana je Hrvatska bibliografija, Niz В-Prilozi u časopisima i zbornicima koja se kao tekuća nacionalna bibliografija rasprava, članaka i književnih radova u hrvatskim periodičkim publikacijama (časopisi, zbornici, godišnjaci, kalendari) izrađuje u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu od 1947. godine. U prvom dijelu rada izlaže se položaj te vrste bibliografija u sustavu tekućih nacionalnih bibliografija kako su ga razvijali UNESCO i Međunarodna federacija knjižničarskih udruženja (IFLA) u drugoj polovici dvadesetog stoljeća. Posebna se pozornost posvećuje jednom od temeljnih problema te bibliografije - izboru građe. Slijedi povijesno strukturalni prikaz hrvatske tekuće nacionalne bibliografije članaka (izbor građe, struktura zapisa, kazala), te usporedni prikaz te bibliografije s ostalim takvim bibliografijama (republičkim i saveznim) objavljivanim u bivšoj jugoslavenskoj državi, kao i UNESCO-ovim Smjernicama za izradu nacionalnih bibliografija. Raspravljaju se zadaće te vrste bibliografije, usporedbom s jedinom istovrsnom, ali retrospektivnom (dakle komplementarnom) Bibliografijom rasprava, članaka i književnih priloga Leksikografskog zavoda ≫Miroslav Krleža≪. Na kraju se upućuje na mogući razvoj te bibliografije, posebno u kontekstu suvremene informatičke infrastrukture i mogućnosti koje ona pruža.