Kartografija i kartografi u Leksikografskom zavodu

preuzmi članak

Mladen Klemenčić, Željka Richter-Novosel
Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb

SAŽETAK: Bogata kartografska potpora i produkcija jedno je od obilježja edicija u izdanju Leksikografskoga zavoda od osnutka ustanove. Raznovrsni kartografski prilozi sastavni su dio većine enciklopedija i leksikona i glavni sadržaj atlasa, a pojedine su karte objavljene i kao zasebna izdanja. Svi kartografski prilozi i posebna kartografska izdanja izrađena su u odjelu koji neprekidno djeluje u Zavodu. Članak donosi pregled pedesetogodišnje kartografske produkcije zavodske kartografije te pregled organizacijskih i kadrovskih promjena u tom odjelu.