Katalog bibliografije (periodike) Leksikografskog zavoda kao preduvjet ostvarenja nakladničkog programa Zavoda 1950–1971.

preuzmi članak

Mladen Švab
Leksikografski zavod Miroslav Krleža

SAŽETAK: Temeljem porabe Kataloga bibliografije periodike Leksikografskog zavoda te raščlanjivanja njegovih glavnih obilježja, prednosti i nedostataka, uspoređuje se plan (1953) vijenca enciklopedijskih i leksikonskih djela s ostvarenim nakladničkim programom. Razmatraju se prva dva desetljeća djelovanja Zavoda, jer je u tom razdoblju Katalog bibliografije najneposrednije rabljen u funkciji ostvarenja nakladničkih planova Zavoda. Pokazuju se i poneka odstupanja od prvotnih zamisli i planova. Rezultati raščlanjivanja upućuju na potrebu izbjegavanja uočenih nedostataka, ali i ugradnje prednosti, pri izradbi kronološkog nastavka rada na hrvatskoj bibliografiji 1945–2000.