Koncepcija Benešićeva rječnika hrvatskoga književnoga jezika

preuzmi članak

Ivo Pranjković
Filozofski fakultet, Zagreb

SAŽETAK: U prilogu je riječ о temeljnoj koncepciji te vrlinama i manama jednojezičnog rječnika Julija Benešića, kojega je veći dio (od A do rzati) dosad objavljen u dvanaest svezaka pod naslovom Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića, Zagreb, 1985. do 1990. godine.