Kratice u izdanjima Leksikografskoga zavoda

preuzmi članak

Stjepan Babić
HAZU, Zagreb

SAŽETAK: U težnji za kraćim i bržim priopćavanjem kratice danas imaju sve važniju ulogu u sredstvima priopćavanja. Obično se u novinama prvi put spomene pun naziv, u zagradama se doda kratica i dalje se upotrebljava kratica. Većinom ni to, jer one koje se često upotrebljavaju, smatraju se samorazumljivima pa se i ne tumače. Jasno je da oni koji ne znaju što znače, a žele znati, posežu za priručnicima. Često su to i izdanja LZ-a. Zato je važno znati koje su kratice zabilježene u njima i kako. Zbog naravi izdanja u prvom redu valja razmotriti 3. izdanje Opće enciklopedije, Hrvatski opći leksikon i Hrvatsku enciklopediju. Zbog preopsežnoga područja zadržat ću se samo na složenim kraticama koje se pišu velikim slovima, zvane i akronimi. Već preliminarno proučavanje pokazuje da u novijim izdanjima ima sve više kratica, što je i razumljivo zbog njihove sve veće upotrebe, ali zbog njihove važnosti potrebno je razmotriti kako su obrađene. Može se reći na nekoliko načina. Dovoljno je navesti samo koji primjer iz HOL-a. ≫WTO≪ (akr. od engl. World Trade Organization) - Svjetska trgovačka organizacija, ali te natuknice nema, kao ni naznake da WTO znači i World Transport Organization. Pod Svjetska zdravstvena organizacija zabilježena je kratica WHO; ali je nema kao natuknice, a ni spomena da se povremeno javlja i hrvatska kratica SZO. Pod Međunarodni monetarni fond zabilježene su i engleska kratica IMF i hrvatska MMF, ali prvu nalazimo među natuknicama, a drugu ne. To znači da će u budućim izdanjima trebati posvetiti veću pozornost sustavnijem prikazivanju kratica pazeći pri tome da se ne ode u širinu i prikažu sve moguće kratice, često veoma prolazne, iako se u trenutku pisanja mogu činiti veoma važne, kao što su npr. kratice političkih stranaka.