Leksikografski zavod, Krleža i društvene znanosti

preuzmi članak

Slaven Ravlić
Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb

SAŽETAK: Leksikografski zavod u pedeset godina postojanja nije objavio nijednu enciklopediju s područja društvenih znanosti. Dva pokušaja izdavanja takve enciklopedije završila su neuspjehom. Problematika društvenih znanosti u zavodskim edicijama općeg tipa zahtijevala je nakon 1990. temeljitu stručnu reviziju. Među čimbenicima koji su tome pridonijeli (stanje u društvenim znanostima, društvena pozicija i smjer razvoja LZ-a, utjecaj ideološko-političkog okruženja) posebnu važnost ima dominantna zavodska paradigma, njegova specifična matrica mišljenja, iz koje proizlazi odbojnost prema društvenim znanostima i njihovoj leksikografskoj obradbi u obliku enciklopedija društvenih znanosti (opće i specijalističkih).