Medicina i farmacija u prvoj Hrvatskoj enciklopediji

preuzmi članak

Vladimir Dugački
Sveučilište u Amsterdamu, Amsterdam

SAŽETAK: Prvu Hrvatsku enciklopediju pokrenuli su u Osijeku gimnazijski profesori dr. Ivan Zoch i Josip Mencin. Nažalost, od predviđenih pet svezaka objavljena su samo dva (I. svezak: A-B, 1887., II. svezak: C-G, 1890). Suradnici za medicinu u I. svesku bili su ugledni liječnici dr. Antun Lobmayer i dr. Josip Gotšalk, a u II. svesku većinu natuknica obradio je Zoch sâm. Autor razmatra obradbu medicinskih i farmaceutskih natuknica u toj Enciklopediji, koje su, doduše, uglavnom kompilacija, ali prilično dobra, i koja je mogla zadovoljiti zanimanje korisnika te Enciklopedije. U doba kad je naša medicinska i farmaceutska terminologija bila tek u stvaranju, velika vrijednost Enciklopedije leži u bogatstvu hrvatskoga medicinskog nazivlja.