Odrazi hrvatskog osamostaljenja u francuskim leksikonima

preuzmi članak

Željko Klaić
Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb

SAŽETAK: Predmet su zanimanja u ovom referatu nazočnost i predstavljanje Hrvatske i Hrvata u tri najpopularnija francuska leksikona uoči osamostaljenja zemlje i poslije njega. Riječ je о leksikonima Le Petit Larousse illustré, Dictionnaire Hachette de notre temps, Le Petit Robert 2 (Le Petit Robert des noms propres) i Quid. Raščlambi i usporedbi podvrgnuta su izdanja neposredno prije 1991. i izdanja najnovijega datuma. Pritom se utvrđuje u kojoj se mjeri osamostaljenje Hrvatske odrazilo na obradbu zemljopisnih i povijesnih pojmova u vezi s njom, te na predstavljanje znamenitih Hrvata koji su u rečenim leksikonima našli mjesto. Zaključuje se da je u dobromu dijelu građe došlo do odgovarajućih preinaka, prilagodbi i novih unosa, ali i da još uvijek postoje slučajevi mehaničkog prenošenja zastarjelih i objektivno netočnih podataka i atribucija iz nekadašnjih izdanja.