Onomastika u hrvatskoj leksikografiji

preuzmi članak

Dunja Brozović-Rončević
Zavod za lingvistička istraživanja HAZU, Zagreb

SAŽETAK: U Hrvatskoj, za razliku od ostalih europskih zemalja, još uvijek nema ≫pravih≪ onomastičkih rječnika niti na nacionalnoj ni na regionalnoj razini, iako je onomastika vrlo prisutna u temeljnim djelima hrvatske leksikografije (u prvom redu u Akademijinu rječniku te Etimologijskom rječniku Petra Skoka). U radu će se ukratko prikazati na kojim se načelima obrađivala onomastička građa u hrvatskoj leksikografiji i usporediti to s načinima njezine obradbe u Enciklopedijskom rječniku hrvatskoga jezika, koji se priprema u Novom Liberu.