Poredbena analiza izabranih natuknica u Hrvatskom biografskom leksikonu i Leksikonu pisaca Jugoslavije

preuzmi članak

Nikša Lučić, Bruno Kragić
Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb

SAŽETAK: Tragom nedavnih publicističkih napisa u kojima je Hrvatski biografski leksikon prozvan za plagiranje Leksikona pisaca Jugoslavije, na primjeru dijela biografske građe želi se istražiti stvaran odnos između tih dviju edicija. Kako je prigovor bio usredotočen na članke koje je za Leksikon pisaca Jugoslavije napisao Miroslav Pantić, njegovi članci usporedit će se s onima različitih autora о istim uvrštenicima u Hrvatskom biografskom leksikonu. Riječ je ponajprije о književnoj struci, poglavito о starijoj hrvatskoj književnosti s naglaskom na dubrovačkim piscima. Poći će se od utvrđivanja ukupnog broja takvih članaka, potom će se usporediti načini obradbe i prikazivanja biografske građe, primjena i uporaba znanstvene metodologije i terminologije (leksikografske te dijelom književnopovijesne i književnoteorijske) kao i metodologija obradbe i iznošenja bibliografskih podataka. Konkretnije će se analizirati sličnosti i razlike u količini i značenju biografskih podataka i bibliografskih jedinica, a posebna će se pažnja posvetiti činjeničnim i metodološkim razlikama između članaka. Radom se želi pridonijeti stručnom i argumentiranom vrednovanju Hrvatskoga biografskog leksikona.