Pothvat Tehničke enciklopedije

preuzmi članak

Zvonimir Jakobović
Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb

SAŽETAK: Tehnička enciklopedija je velik pothvat, ne samo po opsegu i vremenu u kojem je pripremana nego i drugim svojim odlikama. Ukratko se prikazuje povijest tehničke stručne i stručno-popularne literature u Hrvatskoj te nastanak i početak ostvarenja zamisli Tehničke enciklopedije Leksikografskog zavoda. Raščlanjuju se sastavnice Tehničke enciklopedije: abecedarij, ustroj članaka, sastav uredništva i suradnika, jezik i stručno nazivlje, mjeriteljsko-informacijska normizacija te grafičko opremanje i ilustriranje. Upozorava se na razvoj pristupa tehnici kroz pripremanje i izlazak Tehničke enciklopedije. Na kraju se navodi bibliografija izvješća i prikaza о Tehničkoj enciklopediji.

Pin It