Ustavne odredbe о autorskom pravu

preuzmi članak

Jadranko Crnić

SAŽETAK: Autorsko pravo u biti je složen, vrlo osjetljiv i još uvijek nedovršeni mozaik. On uvijek i iznova omogućava, u težnji к stvaranju njegove konačne pravne slike, premetanje, slaganje i popunjavanje kockica iz kojih je, ili bi trebao biti, sastavljen. U radu namjeravam pisati o: autorskom pravu u objektivnom i subjektivnom smislu, s tim da se u traženju njegova ustavnog uporišta u pravilu navodi stavak 4. članka 68. Ustava Republike Hrvatske (u nastavku teksta: Ustav), prema kojemu: ≫Jamči se zaštita moralnih i materijalnih prava koja proistječu iz znanstvenoga, kulturnog, umjetničkog, intelektualnog i drugog stvaralaštva.≪ Nedvojbeno, ta ustavna odredba, ali i cijela odredba članka 68. Ustava, što se nedovoljno uočava, temelj je iz kojega izvire ustavni izričaj i jamstvo о zaštiti autorskog prava. Time, međutim, nisu ni izdaleka iscrpljeni ustavni okviri sadržaja i zaštite ustavnog prava. Oni su mnogo bogatiji. Pokušavajući prodrijeti u bit autorskog prava (uvjete njegove zaštite) srest ćemo se s brojnim ustavnim odredbama, koje čine okvire, a ponegdje i više od toga, navedenoga mozaika. Tako su, bez namjere potpunog nabrajanja, neizostavne i ustavne odredbe: о najvišim vrednotama ustavnog poretka Republike Hrvatske, posebno slobodi u najširem smislu, jednakosti, nepovredivosti vlasništva i posebno vladavini prava; о zabrani ograničavanja sloboda i prava osim izuzetka iz članka 16. ili 17. Ustava; odredba о jamstvu štovanja i pravnoj zaštiti dostojanstva, ugleda i časti; sloboda mišljenja i izražavanja misli iz članka 38. Ustava; pravo na slobodno udruživanje u smislu članka 43. Ustava; jamstvo prava vlasništva iz članka 48. Ustava; te, sveukupne odredbe о poduzetničkoj i tržišnoj slobodi (u tom smislu i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske od 16. veljače 2000. godine, broj: U-I-865/1995); Zabrana ograničenja ili oduzimanja vlasništva uz izuzetke iz članka 50. Ustava; pravo na pravičnog suca (članak 29. Ustava), te zaštitu pred nadležnim tijelima uključivo Ustavni sud. Posebno i mogućnost podnošenja ustavne tužbe prije iscrpljenog i dugog puta kada je isti dopušten. Sve ove odredbe bit će potkrijepljene međunarodnim konvencijama, pritom ne samo Bernskom konvencijom i nizom njoj sljedećih konvencija, nego i, što se nedovoljno uočava, Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Rim, 4. studenoga 1950). Sve ove odredbe na svoj su način dio sadržaja ili zaštite autorskog prava, posebno onog u enciklopedijskom i leksikografskom radu, pri čemu određenu pažnju zaključuju i problemi koji nastaju u svezi s autorskim djelom stvorenim u radnom odnosu ili po narudžbi.