Znanost i politika u Enciklopediji jugoslavije

preuzmi članak

Jakov Sirotković
HAZU, Zagreb

SAŽETAK: Enciklopedija Jugoslavije najznačajniji je i najobuhvatniji projekt JLZ-a (danas LZMK), zbog kojega je JLZ i osnovan. Iako je politički faktor imao bitan utjecaj na pokretanje drugog izdanja EJ i na prekid njezina izlaženja 1991., EJ je bio znanstveno zasnovan projekt, u čijoj su realizaciji poštovani temeljni stručni i znanstveni kriteriji, a redakcije imale visok stupanj samostalnosti. Taj projekt nije napušten zbog financijskih ili stručnih, nego zbog političkih razloga - sloma Jugoslavije i početka oružane agresije Srbije i JNA na Hrvatsku. Ipak se on nakon 1991. marginalizira, a s tim se zanemaruje i uloga Miroslava Krleže. U radu na EJ prikupljena je velika građa koja je bila značajna osnova novim izdanjima LZ-a, a ipak se u izdanjima LZMK zadnjih deset godina (osim u Krležijani) nigdje ne spominje, a čak se i EJ prešućuje. To je učinjeno i u predgovoru prvog sveska Hrvatske enciklopedije iz 1999. godine, iako se velik dio priloga u prvoj knjizi zasniva na EJ i drugim izdanjima JLZ-a. Tek predstoji kritička analiza sadržaja EJ, osobito rasprava о odnosu znanstvene zasnovanosti i političkog oportunizma, koja je relevantna i za rad na HE.