Hrvatska bio-bibliografska baština (2002–06)

Hrvatska bio-bibliografska baština (2002–06)

Šifra: 0075001

Područje: Humanističke znanosti

Razdoblje djelovanja: 2002–2006.

Voditelj projekta: dr. sc. Trpimir Macan

Suradnici - istraživači:
Jasna Šikić, Vlaho Bogišić, Višnja Flego, Nataša Bašić-Kosić, Tatjana Delibašić

Suradnici - znanstveni novaci:
Ivana Crljenko, Dino Mujadžević, Meri Kunčić, Filip Hameršak, Iva Mandušić, Krešimir Regan, Bruno Kragić

Rezultati istraživanja nalaze se na internetskoj stranici Hrvatska znanstvena bibliografija

Pin It