U okviru programa Festivala povijesti, Kliofest 2019., predstavljen je zbornik Intelektualac, kultura, reforma: Ivan Mažuranić i njegovo vrijeme u izdanju Pravnog fakulteta u Zagrebu i Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža. Zbornik su predstavili Suzana Coha, Dalibor Čepulo, Tea Rogić Musa, Branko Ostajmer i Drago Roksandić.

Zbornik obuhvaća radove sa znanstvenoga skupa Intelektualac, kultura, reforma: Ivan Mažuranić i njegovo vrijeme, koji su 5. studenoga 2014. u zgradi Pravnoga fakulteta u Zagrebu, povodom dvjestote obljetnice Mažuranićeva rođenja, organizirali Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.