Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2010. i njihova izvršenja.pdf

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2011. i njihovog izvršenja.pdf

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2012. i njihova izvrsenja – Zaključak Vlade RH.pdf

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2012. i njihova izvršenja – Zakon o javnoj nabavi NN-90-11-83-13.pdf

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2013. i njihova izvršenja – Zaključak Vlade RH.pdf

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2013. i njihova izvršenja – Zakon o javnoj nabavi NN-90-11-83-13-143-13.pdf

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2014. i njihovog izvršenja – Zakon o javnoj nabavi NN-90-11-83-13-143-13-i-13-14.pdf

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2015. i njihovog izvršenja – Zakon o javnoj nabavi NN-90-11-83-13-143-13-i-13-14.pdf

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2016. i njihova izvršenja - Zakon o javnoj nabavi NN 90-11 83-13 143-13 i 13-14.pdf

Plan nabave u 2012. godini.pdf

Plan nabave u 2013. godini.pdf

Plan nabave u 2014. godini.pdf

Plan nabave za 2015. godinu.pdf

Plan nabave za 2016. godinu.pdf

Rebalans plana nabave robe radova i usluga za 2016. godinu.pdf

Plan nabave za 2016. godinu 2. rebalans.pdf

Pin It