Dana 5. rujna 2020. preminuo je Žarko Domljan, povjesničar umjetnosti, leksikograf i političar. Diplomirao je povijest umjetnosti 1958., a doktorirao 1973. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U Leksikografskome zavodu radio je od 1958. do 1986., kao urednik u više izdanja (npr. u Enciklopediji likovnih umjetnosti, Općoj enciklopediji, Likovnoj enciklopediji Jugoslavije) za koja je i pisao monografske članke i sintetičke prikaze, te kao pomoćnik ravnatelja za leksikografiju (1979–86). I nakon prelaska u Institut za povijest umjetnosti, gdje je bio znanstveni savjetnik (1987–90), ostao je vezan uza Zavod kao glavni urednik Enciklopedije hrvatske umjetnosti (I−II, 1995−96) te član Ravnateljstva (1991−99).

Proučavao je modernu arhitekturu i urbanizam, osobito hrvatsku arhitekturu potkraj XIX. i na početku XX. stoljeća. Bavio se likovnom kritikom u kulturnim i znanstvenim časopisima, a znanstvene radove o graditeljstvu i povijesti umjetnosti objavljivao je u časopisima i zbornicima. Bio je glavni urednik časopisa Život umjetnosti (1969–76) i predsjednik Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske (1969–72).

S političkim promjenama 1990. ušao je u maticu političkih zbivanja i bio predsjednik Sabora Republike Hrvatske od 1990. do 1992, potom potpredsjednik Zastupničkoga doma i predsjednik Odbora za vanjsku politiku (1992–99). U trajnome sjećanju ostat će njegove riječi izgovorene prigodom proglašenja hrvatske neovisnosti 25. lipnja 1991: „Rođena je država Hrvatska, neka joj je dug i sretan život.“

Hrvatska enciklopedija o Žarku Domljanu