Međunarodni znanstveni skup Enciklopedika 2020 – dosezi i izazovi, organiziran u povodu obilježavanja 70. obljetnice osnutka Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža, održan je 15. i 16. listopada u velikoj zavodskoj dvorani i paralelno online. Na skupu su znanstvenici i stručnjaci iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Italije, Mađarske, Njemačke, Poljske, Sjedinjenih Američkih Država, Srbije, Španjolske i Hrvatske razmijenili iskustva i rezultate svojih istraživanja. Skup je otvorio i prigodnim riječima okupljene pozdravio glavni ravnatelj Leksikografskoga zavoda dr. sc. Bruno Kragić, a uvodno izlaganje održao je dr. sc. Filip Hameršak, član Ravnateljstva Zavoda i pomoćnik glavnoga urednika Hrvatskoga biografskog leksikona.

Obljetnički skup, zamišljen kao promišljanje dosadašnjih dosega, trenutačnoga stanja i (ne)predvidljive budućnosti enciklopedike u Hrvatskoj, Europi i svijetu, prvoga je dana na rasporedu imao digitalne teme – digitalnu enciklopediku i umreženo znanje. Stručnjaci iz različitih znanstvenih grana društvenoga i humanističkoga područja raspravljali su o stanju i mogućnostima digitalne enciklopedike i leksikografije, tematskim portalima te digitalnim istraživačkim infrastrukturama.

Drugoga su dana leksikografi iz pojedinih struka iznosili rezultate svojih istraživanja, potaknuvši raspravu o enciklopedičkoj obradbi životopisa te o raznim drugim leksikološkim i leksikografskim temama, zaključivši da su jezikoslovlje, kartografija, povijesne znanosti te mnoge druge teme iz leksikografije i enciklopedike važan prinos razumijevanju enciklopedijskoga znanja.

Unatoč epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj i svijetu, organizatori su okupili i domaće i inozemne  stručnjake u području enciklopedike koji su uspjeli razmijeniti iskustva i razmotriti nove oblike suradnje.

Više o skupu i izlaganjima:

Međunarodni znanstveni skup Enciklopedika 2020 – dosezi i izazovi

 

Pin It