HBL 9 malaObjavljen je novi, deveti svezak Hrvatskoga biografskoga leksikona
(Lo–Marj), koji donosi 1124 natuknice, među kojima tridesetak o obiteljima. Svezak u širokom potezu zahvaća osobe afirmirane u različitim područjima djelovanja: od poljodjelstva, šumarstva, gospodarstva, politike, novinarstva, prava i pedagogije, preko medicine, kemije, fizike, biologije, strojarstva, građevinarstva i srodnih struka, do književnosti, lingvistike te kazališne, filmske, likovne i glazbene umjetnosti. Nezaobilazan vodič kroz prošlost, ali i u suvremenom društvu, politici, kulturi i znanosti, i novi svezak u metodološki i strukturno ujednačenim natuknicama s bogatim bibliografskim materijalom prikazuje objektivne okolnosti i subjektivne čimbenike koji su formirali pojedinu osobnost. Pritom nerijetko pridonosi i prevrednovanju životopisa, a osobita su mu vrijednost opisi manje poznatih zaslužnika, kojima se utire put za daljnja istraživanja.

Glavni urednik: Nikša Lučić

Godina izdanja: 2021.

Leksikografski zavod

Dana 14. listopada 2021. u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža predstavljen je deveti svezak Hrvatskoga biografskoga leksikona (Lo–Marj).

Taj opsežan i dugoročan biobibliografski projekt jedan je od temeljnih programa Zavoda. U njem se donose životopisi Hrvata koji su ostavili znatan trag u domovini i svijetu i pripadnika drugih naroda koji su sudjelovali u životu hrvatskih zemalja, kontekst u kojem su djelovali te opis njihovih postignuća, pa i zabluda – svega bitnoga što je utkano u hrvatsku baštinu i što čini hrvatski identitet – a sustavnost i pouzdanost uporišne su mu točke i jamstvo trajne vrijednosti.

Uz pozdravne riječi glavnoga ravnatelja Leksikografskoga zavoda dr. sc. Bruna Kragića i ravnatelja dr. sc. Filipa Hameršaka, o knjizi su govorili članice Uredničkoga vijeća doc. dr. sc. Štefka Batinić i akademkinja Nella Lonza te glavni urednik mr. sc. Nikša Lučić. Predstavljanju su pribivali mnogobrojni uzvanici, a popratni glazbeni program – djela Ivana Lukačića, Ivana Zajca i Marka Ruždjaka – izveo je ansambl Antiphonus.

I

U srijedu 15. rujna, s početkom u 19:30, u klaustru Samostana sv. Frane u Cresu javno je predstavljen II. svezak nove biblioteke Leksikografskoga zavoda, namijenjene poglavito objavljivanju za nacionalnu kulturu vrijednih književnih, publicističkih i stručnih djela preminulih hrvatskih autora, osobito onih koja su stjecajem političkih, ali i estetičkih okolnosti ostala u rukopisu i privatnom posjedu, izvan dohvata mjerodavnih baštinskih ustanova.

Ovom prigodom predstavljeni svezak sadržava prvi put tiskani osobni dnevnik istaknutoga franjevca konventualca Joze Miloševića (1869–1926), posvećen ponajviše burnim zbivanjima u gradu Cresu 1918–19., kojih je u okolnostima talijanske okupacije posljedica bio i desetljetni izgon hrvatskih franjevaca.