U Zagrebu je 16. ožujka 2017. preminuo dragi kolega i prijatelj Jure Šonje, leksikograf uz čije će ime u povijesti bogate hrvatske leksikografije trajno ostati zabilježeno glavnouredništvo u Rječniku hrvatskoga jezika (Zagreb, 2000), kojemu je najvrjednija odlika normativna leksička pouzdanost.

Rođen je u Novalji 6. XI. 1931. Diplomirao je 1958. hrvatski jezik i jugoslavensku književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i magistrirao 1982. radom Zavičajna novelistika Ranka Marinkovića.

Bio je srednjoškolski profesor u Perušiću i Đakovu, a od 1967. zaposlen je u Leksikografskom zavodu. Dugogodišnji je lektor i urednik u Općoj enciklopediji, potom od 1987. urednik hrvatske književnosti u Hrvatskom biografskom leksikonu, a 1995. imenovan je glavnim urednikom Rječnika hrvatskoga jezika. Umirovljen je 2000.
Radu na Rječniku pristupio je s lektorskim iskustvom i leksikografskom zrelošću, nakon višegodišnjega sudjelovanja u razvijanju hrvatskih jezičnih i leksikografskih norma u zavodskim izdanjima, temeljenih na hrvatskoj književnojezičnoj baštini. Ta je razvojnost vodila k punoj afirmaciji hrvatske jezične samobitnosti, koja je vrlo dobro predstavljena u Rječniku hrvatskoga jezika. Organizacijom izvanzavodske višedisciplinarne znanstvenostrukovne suradnje te izborom i interpretacijom natuknica predstavio je hrvatski jezik kao visokoizgrađeno moderno komunikacijsko sredstvo.
Bio zastupnik u prvom sazivu Hrvatskoga sabora 1990–92 (Hrvatska seljačka stranka).