Standardizirana – jedinstvena, točna i dosljedna – zemljopisna imena imaju višestruku praktičnu korist. Njima se nedvosmisleno označuje određeni zemljopisni objekt, čime se olakšava orijentacija te omogućuje učinkovita i pravodobna komunikacija. Želeći pridonijeti provedbi Preporuka za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj, u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža pripremili smo posebnu ponudu zainteresiranima za nabavu triju ključnih referentnih publikacija uvrštenih u Preporuke: Hrvatskoga mjesnog rječnika, Hrvatskih egzonima I. i Hrvatskih egzonima II. To su jedina hrvatska izdanja koja se u preporukama navode kao mjerodavno polazište za standardizaciju geografskih imena.

Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena prihvatilo je u svibnju 2020. Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – pisanje i uporaba geografskih imena iz stranih jezika i Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – imenovanje naselja, ulica i trgova. U studenome 2020. poduprla ih je Koordinacija za gospodarstvo Vlade Republike Hrvatske. Tim smo povodom razgovarali s predstavnicom Leksikografskoga zavoda u Povjerenstvu i dugogodišnjom članicom Radne skupine za egzonime unutar Skupine stručnjaka za zemljopisna imena pri UN-u te urednicom Hrvatskih egzonima dr. sc. Ivanom Crljenko.