Javna nabava

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ili s njima povezane osobe u sukobu interesa, kako slijedi:
Pro Leksis d.o.o. iz Zagreba, Ilica 61.

 

Dokumenti vezani uz javnu nabavu:

Otvorena javna nadmetanja

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2017. - Zakon o javnoj nabavi NN 120-16.pdf

Plan nabave za 2017 godinu.pdf

Arhiva javne nabave