Hrvatski biografski leksikon dugoročan je i opsežan leksikografski biobibliografski projekt. Riječ je o nacionalnoj biografskoj enciklopediji kakva je i u većim kulturama izniman pothvat. Sadržava životopise Hrvata koji su ostavili znatan trag u svojoj zemlji i svijetu te pripadnika drugih naroda koji su sudjelovali u životu hrvatskih zemalja, kontekst u kojem su djelovali te opis njihovih postignuća.

Dosad je tiskano devet svezaka (A–Marj) s ukupno 12 547 članaka. Glavni urednik prvoga sveska (A–Bi, 1983) bio je Nikica Kolumbić, drugoga (Bj–C, 1989) Aleksandar Stipčević, a od trećega do osmoga sveska (Č–Đ, 1993; E–Gm, 1998; Gn–H, 2002; I–Kal, 2005; Kam–Ko, 2009; Kr–Li, 2013) glavni je urednik bio Trpimir Macan. Projekt od 2014. vodi Nikša Lučić, koji je glavni urednik devetoga sveska (Lo–Marj, 2021) i mrežne inačice (Mark–Ž).

Interdisciplinarni pothvat – neke su mu od trajnih značajka mnogobrojni suradnici i autorski pristup – dodatno je afirmirala činjenica što je Hrvatski biografski leksikon 2001–13. bio ključni dio znanstvenoga projekta Hrvatska biobibliografska baština u potpori Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Leksikon među ostalim pridonosi prevrednovanju i interpretaciji nacionalne bibliografske građe, a sustavnost, preciznost, pouzdanost i jasnoća uporišne su mu točke i jamstvo trajne vrijednosti. Projekt je u tijeku.

 

Hrvatski biografski leksikon ONLINE

 

Naručite

Pin It