Vrlo ubrzan ritam života u ovo naše dinamično vrijeme, kad je u punom jeku proces korjenitog mijenjanja svijeta i oslobađanje od zastarjelih nazora o njegovoj materijalnoj i društvenoj strukturi, izazvao je na svim područjima ljudske djelatnosti brojnije i dalekosežnije promjene od onih što su se zbile u bilo kojem drugom razdoblju u povijesti čovječanstva.

Danas nije više nikome moguće ostati po strani, ignorirajući intelektualnu i socijalnu revoluciju XX. stoljeća, jer naprosto nema više kutka na kugli zemaljskoj gdje bi se moglo živjeti u izolaciji, izvan dosega posvemašnjeg preobražaja ljudskih odnosa i ljudske svijesti. Jedina alternativa jest: ići u korak s vremenom, pratiti što se zbiva oko nas i sudjelovati u tim zbivanjima. Takav stav, međutim, pretpostavlja što potpuniju i što neposredniju obaviještenost o svim važnijim, sadašnjim i prošlim, zbivanjima u svijetu. U eri sredstava masovne komunikacije, kad se najrazličitije informacije šire brzinom svjetlosti u svim smjerovima i preko svih granica, to samo po sebi i ne bi bilo tako teško postići da se svaki čitalac štampane riječi, slušalac radija i gledalac televizije i filma, bez obzira na njegovu opću i stručnu naobrazbu, u obilju primljenih obavještenja neprestano ne sukobljuje s mnoštvom njemu nepoznatjh, ili nedovoljno poznatih, riječi, naziva i imena, što mu u svakom slučaju uvelike otežava, a katkada i posve onemogućuje, pravilno shvaćanje saopćenja koje mu je upućeno.
To je ujedno i glavni razlog zašto je svakome od nas neophodno potreban priručnik u kome se može brzo i lako naći obavještenje nužno za usvajanje nekog u prvi mah nerazumljivog ili teško razumljivog saopćenja Leksikon JLZ koncipiran je upravo da zadovolji tu potrebu - da posluži kao izvor osnovnih informacija o imenima, stvarima, pojavama i pojmovima koji se najčešće javljaju u usmenoj i pismenoj cirkulaciji ideja. U tu svrhu u njemu su dosljedno provedena tri radna načela: funkcionalni spoj teksta i slike, jezgrovitost i jasnoća izraza, egzaktnost informacije. Raščlanjeno na 45 000 jedinica, svrstanih abecednim redom, u njemu je obuhvaćeno praktički cjelokupno ljudsko znanje, pri čemu je osobita pozornost obraćena pojmovima i pojavama iz socijalističkog i nesvrstanog svijeta i društvenoj stvarnosti SFR Jugoslavije. Prvi put u nekom djelu ove vrste u nas, u njemu je na prikladan način označen izgovor stranih riječi i imena. Da bi se postigla najveća moguća aktualnost, u njemu su vršene izmjene i dopune i u toku štampanja kad god je to bilo tehnički izvedivo.
Premda se Leksikon JLZ prilično razlikuje - koncepcijom, stilom i grafičkom prezentacijom - od svojih prethodnica (šestosveščane opće Enciklopedije JLZ i desetak stručnih enciklopedija), on nastavlja tradiciju njima svojstvene objektivnosti pristupa zasnovane na primjeni naučnih metoda analize i sinteze. Ta njegova karakteristika, zajedno s mnogim drugim njegovim obilježjima koja su rezultat nemalog iskustva stečenog za 25 godina rada na izdavanju originalnih enciklopedijskih djela, opravdava nadu da će Leksikon JLZ udovoljiti svojoj namjeni: da našem suvremenom čovjeku bude pouzdan vodič kroz suvremeni svijet ideja i činjenica.

Predgovor
Redakcija

 

Godina izdanja: 1974.

Sljedeća izdanja:

Hrvatski opći leksikon (1996)

Hrvatski obiteljski leksikon (2005)

Pin It