Program

PROGRAM

MEĐUNARODNOGA ZNANSTVENOGA SKUPA

ENCIKLOPEDIKA 2020 – DOSEZI I IZAZOVI

Leksikografski zavod Miroslav Krleža

15. i 16. listopada 2020.

 

 

ČETVRTAK, 15. listopada 2020.

(Velika dvorana)

9.00 – 9.30

Otvaranje skupa i uvodno izlaganje:

 

Filip Hameršak: Moderna hrvatska enciklopedika između struke, društva i države
Snimka izlaganja

9.30 – 10.15

Pozvano izlaganje:

 

Toma Tasovac: Imagining the Future of Dictionaries: Tracing the Early History of eLexicography*
Snimka izlaganja

10.15 – 10.30

Stanka

 

10.30 – 12.30

DIGITALNA ENCIKLOPEDIKA I UMREŽENO ZNANJE (I. sesija)
Snimka sesije

 

Moderatori: Hrvoje Stančić i Nataša Jermen

Izlaganja:

 

 

Zdenko Jecić i Nataša Jermen: Enciklopedika danas – Leksikografski zavod Miroslav Krleža i digitalno doba

 

Darko Čokor i Ivana Kresnik: Hrvatska i Wikipedija

 

Tihomir Živić: Encyclopædia Britannica Online: mrežno izdanje pouzdanoga priručnika (2012.–2020.)

 

Unai Belaustegi i María José Villa: Bilbaopedia: The First Digital Encyclopedia Dedicated Exclusively to a Single City*

 

Jasmina Tolj, Ivan Smolčić i Petra Bago: Izazovi u prostornom obilježavanju i prikazu enciklopedijskog znanja

 

Josip Mihaljević: Igrifikacijski elementi na mrežnim stranicama enciklopedija

 

Koraljka Kuzman Šlogar: Digitalne istraživačke infrastrukture i umreženo znanje

Rasprava

 

12.30 – 13.30

Stanka za ručak

13.30 – 16.00

DIGITALNA ENCIKLOPEDIKA I UMREŽENO ZNANJE (II. sesija)
Snimka sesije

 

Moderatori: Petra Bago i Zdenko Jecić

13.30 – 14.00

Pozvano izlaganje:

 

Eveline Wandl-Vogt: Rethinking a Genre Accelerating Encylopedic Knowledge into Action on the Example of COVID19*
Snimka izlaganja

14.00 – 16.00

Izlaganja:

 

Irina Starčević Stančić i Cvijeta Kraus: Specifičnosti digitalizacije izdanja Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža*

 

Jasenka Ferber Bogdan i Anja Tkalec: Znameniti.hr – razvoj tematskoga metapodatkovnog portala*

 

Benedikt Perak: EMOCNET: prikaz leksičkih mreža i obogaćivanje podataka

 

Toni Marić: Portali i baze podataka o elementima kulturne baštine na festivalima folklora

 

Benedikt Perak i Diana Grgurić: Digitalna platforma glazbene baštine Istre i Hrvatskoga primorja – Zaspal Pave

 

Dubravka Mlinarić: Uloga digitaliziranih izvora iz privatnih kartografskih zbirki u vrijeme ograničenoga fizičkog pristupa

 

Vlatka Lemić: Kako »Big Data« iz prošlosti mogu utjecati na znanost i istraživanje: Time Machine ideja i mogućnosti njezine primjene

Rasprava

 

16.00 – 16.30

Stanka

16.30 – 18.00

Pozvana izlaganja:

 

Naja Bentzen: The Role of Encyclopaedias in an Era of Asymmetric Digital Knowledge*
Snimka izlaganja

 

Uri Nodelman: The Stanford Encyclopedia of Philosophy: Challenges and Lessons*
Snimka izlaganja

 

Moderatori: Nataša Jermen i Bruno Kragić

 

PETAK, 16. listopada 2020.

(Dvorana 101)

11.00 – 12.15

BIOGRAFIJA U ENCIKLOPEDICI (I. sesija)
Snimka sesije

 

Moderator: Filip Hameršak

Izlaganja:

 

 

Agata Barzycka-Paździor: The Concept of the Polish Biographical Dictionary: Among Ordinary and Great People from the Past*

 

Ivan Majnarić: Historija i biografija: razmišljanja i iskustva iz perspektive Hrvatskoga biografskoga leksikona

 

Slaven Bačić: Osobitosti koncepcije biografskih članaka u Leksikonu podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca

 

Meri Kunčić: Tko je važan, a tko nije – prilog istraživanju kulture renesansnoga Raba

Rasprava

 

12.15 – 12.30

Stanka

12.30 – 13.45

BIOGRAFIJA U ENCIKLOPEDICI (II. sesija)
Snimka sesije

 

Moderator: Filip Hameršak

Izlaganja:

 

 

Iva Mandušić: Biografija kroz povijest – primjer publicista Mihovila Kunića s početka XIX. st. stoljeća

 

Nataša Ivetić: Enciklopedijske odrednice o Stevi Čuturilu*

 

Igor Mrkalj: Glinski biografski leksikon kao istraživački izazov

 

Mikel Urquijo i Joseba Agirreazkuenaga: An Analysis of the Future of National Biographical Dictionaries*

Rasprava

 

 

PETAK, 16. listopada 2020.

(Velika dvorana)

9.00 – 9.45

Pozvano izlaganje:

 

Ranko Matasović: Jezična klasifikacija u enciklopedijama
Snimka izlaganja

9.45 – 10.00

Stanka

10.00 – 11.45

LEKSIKOLOŠKE I LEKSIKOGRAFSKE TEME (I. sesija)
Snimka sesije

 

Moderatori: Lana Hudeček i Ivana Crljenko

Izlaganja:

 

 

Milica Mihaljević: Jezikoslovno nazivlje između deskripcije i preskripcije

 

Ivan Marković i Igor Marko Gligorić: O razvoju hrvatske riječi rukomet*

 

Peter Jordan: Croatian External Relations as Reflected by the Use of Exonyms*

 

Domagoj Vidović: Egzonimi, etnici i ktetici u Mrežniku

 

Bernardina Petrović: Fitonimi u Kućniku Josipa Stipana Relkovića

 

Kristian Lewis: Internacionalizmi i domaće riječi u hrvatskome i ruskome traduktološkom nazivlju*

Rasprava

 

11.45 – 12.00

Stanka

12.00 – 14.00

LEKSIKOLOŠKE I LEKSIKOGRAFSKE TEME (II. sesija)
Snimka sesije

 

Moderatori: Lana Hudeček i Ivana Crljenko

Izlaganja:

 

 

Beata Kovačević i Petra Matović: Frinihov pristup leksikografiji: između (pred)znanstvenoga i neznanstvenoga

 

Alka Lončar: Problematika analize latinskih posuđenica u etimološkom rječniku novogrčkoga jezika Nikolaosa Andriotisa*

 

Miljenko Lapaine, Nedjeljko Frančula i Ivo-Pavao Jazbec: O novom kartografskom rječniku

 

Veronika Lipp i László Simon: A New Monolingual, Corpus-Based Explanatory Dictionary Project*

 

Vlatka Štimac Ljubas: Farmaceutsko nazivlje u mrežnome izdanju Hrvatske enciklopedije

 

Mirjana Šnjarić: Leksičke nepodudarnosti kolokacijskih obrazaca u njemačkome, engleskome i hrvatskome općeznanstvenom jeziku te njihov prikaz u e-rječnicima općeznanstvenog nazivlja (plakatno izlaganje)

 

Goranka Blagus Bartolec: Veliko i malo početno slovo kao leksikografski izazov

Rasprava

 

14.00 – 15.00

Stanka za ručak

15.00 – 16.30

TEME IZ OPĆE ENCIKLOPEDIKE (I. sesija)
Snimka sesije

 

Moderatori: Vlatka Dugački i Filip Hameršak

Izlaganja:

 

 

Josip Ćirić i Marina Nekić: Enciklopedija – anatomija i strategija*

 

Ivana Crljenko: Značenje Atlasa svijeta Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža u hrvatskoj atlasnoj kartografiji

 

Tomislav Galović: Struka pomoćne povijesne znanosti u hrvatskoj enciklopedici (okviri i perspektive)

 

Karlo Radečić: Biologija u Hrvatskoj enciklopediji Mate Ujevića (1941. – 1945.)

 

Marijana Pintar: Muzička enciklopedija Leksikografskoga zavoda: prošlost i budućnost

Rasprava

 

16.30 – 16.45

Stanka

16.45 – 18.45

TEME IZ OPĆE ENCIKLOPEDIKE (II. sesija)
Snimka sesije

 

Moderatori: Vlatka Dugački i Filip Hameršak

Izlaganja:

 

 

Dino Mujadžević: Islamic Legacy in the Encyclopedia of Yugoslavia (1955–1990): From the Marginalization of the Ranković Era towards the Recognition in the Era of Decentralization*

 

Marko Vukičević: Zastupljenost i pristup temama iz razdoblja Prvoga svjetskog rata u enciklopedijskim izdanjima Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža

 

Danijel Vojak: Marginalci na marginama hrvatskih enciklopedija ili O kulturi (ne)sjećanja na romske žrtve genocida u hrvatskoj enciklopedistici*

 

Mirko Mlakar: Leksikografija u Srbiji: muke s vremenom

 

Milana Čabarkapa-Macanović, Dragana Marinković-Dubljević i Novak Vukadinović: Strukovni leksikoni u leksikografiji Crne Gore – iskustvo Crnogorske akademije nauka i umjetnosti*

 

Miloš Trifković: Specifičnosti studije izvodljivosti projekta ANUBiH Opća enciklopedija Bosne i Hercegovine*

Završno izlaganje:

 

 

Bruno Kragić: Nedosanjani san enciklopedijske utopije – članak o grofu Cagliostru u prvom izdanju Enciklopedije Leksikografskoga zavoda (opće enciklopedije)
Snimka izlaganja

Rasprava

 

* Online predavanje

Pin It

Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.

Doznaj više