Popis sudionika i izlaganja

Bačić, Slaven Hrvatsko akademsko društvo, Subotica Osobitosti koncepcije biografskih članaka u
Leksikonu podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca
Barzycka-Paździor, Agata Poljska akademija znanosti,
Krakov–Varšava
Koncepcija Poljskoga biografskog rječnika: između običnih i velikih ljudi iz prošlosti*
Belaustegi, Unai
Villa, María José
Sveučilište Baskije, Bilbao Bilbaopedia: prva digitalna enciklopedija posvećena samo jednom gradu*
Bentzen, Naja Ured za vezu Europskog parlamenta
u Washingtonu, DC
Uloga enciklopedija u dobu asimetričnoga digitalnog znanja*
Blagus Bartolec, Goranka Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje,
Zagreb
Veliko i malo početno slovo kao leksikografski izazov
Crljenko, Ivana Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
Zagreb
Značenje Atlasa svijeta Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža
u hrvatskoj atlasnoj kartografiji
Čabarkapa-Macanović, Milana
Marinković-Dubljević, Dragana
Vukadinović, Novak

Leksikografski centar Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica

Strukovni leksikoni u leksikografiji Crne Gore – iskustvo Crnogorske akademije nauka i umjetnosti
Čokor, Darko
Kresnik, Ivana
Fakultet hrvatskih studija, Zagreb Hrvatska i Wikipedija
Ćirić, Josip
Nekić, Marina
Sveučilište u Zadru Enciklopedija – anatomija i strategija
Ferber Bogdan, Jasenka
Tkalec, Anja
Arhiv za likovne umjetnosti HAZU, Zagreb
Knjižnica HAZU, Zagreb
Znameniti.hr – razvoj tematskoga metapodatkovnog portala
Galović, Tomislav Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Struka pomoćne povijesne znanosti u hrvatskoj enciklopedici (okviri i perspektive)
Hameršak, Filip Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
Zagreb
Moderna hrvatska enciklopedika između struke, društva i države
Ivetić, Nataša Kikinda, Republika Srbija Enciklopedijske odrednice o Stevi Čuturilu
Jecić, Zdenko
Jermen, Nataša
Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
Zagreb
Enciklopedika danas – Leksikografski zavod Miroslav Krleža i digitalno doba
Jordan, Peter Austrijska akademija znanosti, Beč Hrvatski vanjski odnosi kroz prizmu uporabe egzonima
Kovačević, Beata
Matović, Petra
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Frinihov pristup leksikografiji: između (pred)znanstvenoga i neznanstvenoga
Kragić, Bruno Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
Zagreb
Nedosanjani san enciklopedijske utopije – članak o grofu Cagliostru u prvom izdanju Enciklopedije Leksikografskoga zavoda (opće enciklopedije)
Kunčić, Meri Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
Zagreb
Tko je važan, a tko nije – prilog istraživanju kulture renesansnoga Raba
Kuzman Šlogar, Koraljka Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb Digitalne istraživačke infrastrukture i umreženo znanje
Lapaine, Miljenko
Frančula, Nedjeljko
Jazbec, Ivo-Pavao

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

O novom kartografskom rječniku
Lemić, Vlatka Sveučilište u Zagrebu Kako »Big Data« iz prošlosti mogu utjecati na znanost i istraživanje: Time Machine ideja i mogućnosti njezine primjene
Lewis, Kristian Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje,
Zagreb
Internacionalizmi i domaće riječi u hrvatskome i ruskome traduktološkom nazivlju
Lipp, Veronika
Simon, László
Mađarska akademija znanosti,
Budimpešta
Novi projekt jednojezičnoga objasnidbenog, na temelju korpusa utemeljenoga rječnika*
Lončar, Alka Sveučilište Tri u Rimu Problematika analize latinskih posuđenica u etimološkom rječniku novogrčkoga jezika Nikolaosa Andriotisa
Majnarić, Ivan Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb Historija i biografija: razmišljanja i iskustva iz perspektive
Hrvatskoga biografskoga leksikona
Mandušić, Iva Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
Zagreb
Biografija kroz povijest – primjer publicista Mihovila Kunića s početka XIX. stoljeća
Marić, Toni Društvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine, Široki Brijeg Portali i baze podataka o elementima kulturne baštine na festivalima folklora
Marković, Ivan
Gligorić, Igor Marko
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu O razvoju hrvatske riječi rukomet
Matasović, Ranko Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb Jezična klasifikacija u enciklopedijama
Mihaljević, Josip Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje,
Zagreb
Igrifikacijski elementi na mrežnim stranicama enciklopedija
Mihaljević, Milica Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje,
Zagreb
Jezikoslovno nazivlje između deskripcije i preskripcije
Mlakar, Mirko Zagreb Leksikografija u Srbiji: muke s vremenom
Mlinarić, Dubravka Institut za migracije i narodnosti, Zagreb Uloga digitaliziranih izvora iz privatnih kartografskih zbirki u vrijeme ograničenoga fizičkog pristupa
Mrkalj, Igor Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Glinski biografski leksikon kao istraživački izazov
Mujadžević, Dino Humboldtovo sveučilište u Berlinu Islamska baština u Enciklopediji Jugoslavije (1955–1990): od marginalizacije Rankovićeva doba prema priznanju u razdoblju decentralizacije*
Nodelman, Uri Sveučilište Stanford Stanford Encyclopedia of Philosophy: izazovi i pouke*
Perak, Benedikt Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci EMOCNET: prikaz leksičkih mreža i obogaćivanje podataka
Perak, Benedikt
Grgurić, Diana
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci Digitalna platforma glazbene baštine Istre i Hrvatskoga primorja – Zaspal Pave
Petrović, Bernardina Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Fitonimi u Kućniku Josipa Stipana Relkovića
Pintar, Marijana Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
Zagreb
Muzička enciklopedija Leksikografskoga zavoda: prošlost i budućnost
Radečić, Karlo Zagreb Biologija u Hrvatskoj enciklopediji Mate Ujevića (1941.–1945.)
Starčević Stančić, Irina
Kraus, Cvijeta
Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
Zagreb
Specifičnosti digitalizacije izdanja Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža
Šnjarić, Mirjana Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Leksičke nepodudarnosti kolokacijskih obrazaca u njemačkome, engleskome i hrvatskome općeznanstvenom jeziku te njihov prikaz u e-rječnicima općeznanstvenoga nazivlja
Štimac Ljubas, Vlatka Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
Zagreb
Farmaceutsko nazivlje u mrežnome izdanju Hrvatske enciklopedije
Tasovac, Toma DARIAH-EU, Berlin Zamišljanje budućnosti leksikona: traganje za početcima e-leksikografije *
Tolj, Jasmina
Smolčić, Ivan
Bago, Petra
Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
Zagreb
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Izazovi u prostornom obilježavanju i prikazu enciklopedijskoga znanja
Trifković, Miloš Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine – ANUBiH Specifičnosti studije izvodljivosti projekta ANUBiH Opća enciklopedija Bosne i Hercegovine
Urquijo, Mikel
Agirreazkuenaga, Joseba
Sveučilište Baskije, Španjolska Analiza budućnosti nacionalnih biografskih leksikona*
Vidović, Domagoj Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje,
Zagreb
Egzonimi, etnici i ktetici u Mrežniku
Vojak, Danijel Institut društvenih znanosti Ivo Pilar,
Zagreb
Marginalci na marginama hrvatskih enciklopedija ili O kulturi (ne)sjećanja na romske žrtve genocida u hrvatskoj enciklopedistici
Vukičević, Marko Zagreb Zastupljenost i pristup temama iz razdoblja Prvoga svjetskog rata u enciklopedijskim izdanjima Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža
Wandl-Vogt, Eveline Austrijska akademija znanosti, Beč Promišljanje žanra – pretvorba enciklopedijskoga znanja
u akciju na primjeru COVID-19*
Živić, Tihomir Fakultet agrobiotehničkih znanosti
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Encyclopædia Britannica Online: mrežno izdanje pouzdanoga priručnika (2012–2020)

* Izlaganje je na engleskom jeziku

Pin It

Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.

Doznaj više