Razgovor s leksikografom i geografom Mladenom Klemenčićem

U travnju iz tiska izlazi Turopoljski leksikon, sveobuhvatno izdanje o povijesti, događajima i mjestima turopoljskoga kraja, kao rezultat suradnje Grada Velike Gorice i Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža. To izdanje na 700 stranica donosi pregled pojmova i osoba vezanih uz turopoljski kraj od prapovijesti do danas. U pisanju članaka i istraživanju sudjelovalo je više od 70 suradnika koji su istražili i opisali povijesna, geografska, politička, etnografska i ostala obilježja toga poviješću bogatog kraja te tako u jednoj publikaciji pokazali jedinstven identitet Turopolja. Knjiga obiluje fotografijama, fotoprilozima i zemljovidima.

Tim povodom razgovarali smo s leksikografom i geografom Mladenom Klemenčićem, voditeljem projekta i jednim od dvoje urednika Turopoljskoga leksikona.

Standardizirana – jedinstvena, točna i dosljedna – zemljopisna imena imaju višestruku praktičnu korist. Njima se nedvosmisleno označuje određeni zemljopisni objekt, čime se olakšava orijentacija te omogućuje učinkovita i pravodobna komunikacija. Želeći pridonijeti provedbi Preporuka za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj, u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža pripremili smo posebnu ponudu zainteresiranima za nabavu triju ključnih referentnih publikacija uvrštenih u Preporuke: Hrvatskoga mjesnog rječnika, Hrvatskih egzonima I. i Hrvatskih egzonima II. To su jedina hrvatska izdanja koja se u preporukama navode kao mjerodavno polazište za standardizaciju geografskih imena.

Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena prihvatilo je u svibnju 2020. Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – pisanje i uporaba geografskih imena iz stranih jezika i Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – imenovanje naselja, ulica i trgova. U studenome 2020. poduprla ih je Koordinacija za gospodarstvo Vlade Republike Hrvatske. Tim smo povodom razgovarali s predstavnicom Leksikografskoga zavoda u Povjerenstvu i dugogodišnjom članicom Radne skupine za egzonime unutar Skupine stručnjaka za zemljopisna imena pri UN-u te urednicom Hrvatskih egzonima dr. sc. Ivanom Crljenko.

Međunarodni znanstveni skup Enciklopedika 2020 – dosezi i izazovi, organiziran u povodu obilježavanja 70. obljetnice osnutka Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža, održan je 15. i 16. listopada u velikoj zavodskoj dvorani i paralelno online. Na skupu su znanstvenici i stručnjaci iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Italije, Mađarske, Njemačke, Poljske, Sjedinjenih Američkih Država, Srbije, Španjolske i Hrvatske razmijenili iskustva i rezultate svojih istraživanja. Skup je otvorio i prigodnim riječima okupljene pozdravio glavni ravnatelj Leksikografskoga zavoda dr. sc. Bruno Kragić, a uvodno izlaganje održao je dr. sc. Filip Hameršak, član Ravnateljstva Zavoda i pomoćnik glavnoga urednika Hrvatskoga biografskog leksikona.