One Hundred Croatian Archeological Sites is a clear and systematic guide to the archeological heritage of Croatia. The book arose at the suggestion of the Croatian Archaeological Society; including the contributions of about ninety experts and surveying the hundred most important archeological sites, it offers an overview of the material and intellectual culture on the territory of Croatia from Prehistory to the Middle Ages.

Od objavljivanja prvog izdanja Atlasa svijeta do ovoga najnovijega sedmog izdanja politička karta svijeta znatno se promijenila. Sedmo izdanje Atlasa svijeta ima mnogobrojna faktografska i tehnička poboljšanja.

Monografija Leksikografskoga zavoda nastala je na poticaj Hrvatskoga arheološkoga društva. Sustavan je i pregledan vodič kroz arheološku baštinu Hrvatske. Pruža pregled materijalne i duhovne kulture na području Hrvatske u razdoblju od prapovijesti do srednjega vijeka. Hrvatska arheološka baština predstavljena je kroz sedamsto spomenutih nalazišta, od kojih je podrobnije prikazano njih stotinu.

Atlas Europe prvo je izdanje Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža kojemu je prostorni okvir Europa. Izradu europskoga atlasa potaknule su korjenite društvene i gospodarske promjene na kontinentu potkraj 20. stoljeća, u razdoblju geopolitičke tranzicije nakon hladnoga rata i nestanka tzv. bipolarne podjele.

Hrvatski povijesni atlas sadrži 250 zemljovida i tekst u kojem je dan sažetak prapovijesnih i povijesnih razdoblja do ranoga srednjeg vijeka te hrvatske povijesti, prateći je do polovice XVI. st. prema područnoj razdiobi, a od polovice XVI. st. kao cjelinu s razdijelnom godinom 1918.