Misija i vizija

Misija Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža

Misija Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža utemeljena je osobito u suvremenoj funkciji enciklopedijske leksikografije koja postupcima sistematiziranja, sintetiziranja, indeksiranja, pohranjivanja i distribuiranja informacija i spoznaja daje mogućnost pouzdanoga pristupa globalnomu znanju, omogućuje sustavnu orijentaciju unutar brzorastućega broja informacija, čime jača mogućnosti široke i kreativne uključenosti korisnika u znanstvene, istraživačke i obrazovne procese.

Unutar procesa globalizacije, u mjeri u kojoj on zapostavlja ili potire pojedine društvene i kulturne identitete, misija je Zavoda i u razvoju, poznavanju i razumijevanju hrvatske prirodne i povijesne baštine te kulturne, znanstvene, političke i šire društvene zajednice u njezinu prožimanju s univerzalnim iskustvom i znanjem. Projekti Leksikografskoga zavoda razvijaju se i kao bitan prinos u nastanku i održanju suvremenoga hrvatskog kulturnog identiteta i znanstvenoga standarda, često s normativnom funkcijom u stručnoj, terminološkoj i metodološkoj izgradnji pojedinačnih znanstvenih i stručnih istraživanja, ali i u pojmovniku općedruštvene upotrebe.

U skladu s takvim općim i pojedinačnim zamislima i izvedbama, misija Zavoda osobito obuhvaća utvrđivanje općih leksikografsko-enciklopedičkih standarda, rad na standardizaciji znanstvenoga i stručnoga nazivlja, razvijanje velikih općih enciklopedija koje povezuju hrvatsku građu i teme s univerzalnima, prezentiranje hrvatske sastavnice i njezinu ugradnju u svjetsku znanstvenu i kulturnu građu na hrvatskom i drugim jezicima, razvijanje projekata o dosad leksikografski neobrađenim temama radi što boljega upoznavanja s različitim područjima znanosti i umjetnosti te rad na digitalnom povezivanju leksikografski obrađene građe u jedinstveni sustav međusobno povezanih jedinica koje se mrežno nadopunjuju u širini i dubini globalnoga znanja.

 

Vizija Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža od 2015. do 2020. jest:

• unaprijediti mrežne sustave opće i specijalističke enciklopedike radi razvijanja javnoga znanja visoke znanstvene relevantnosti te kreirati jedinstveni javno dostupni digitalni repozitorij leksikografskih sadržaja

• dopuniti nacionalnu građu analitičkim i sintetskim člancima o najznačajnijim osobama i pojmovima

• nastaviti suradnju sa znanstvenom zajednicom u izradbi leksikografskih projekata i organizaciji znanstvenih skupova radi potpore razvoju pojedinih znanstvenih disciplina i tema

• popularizirati rezultate znanstvenih istraživanja objavljivanjem dijelova leksikografski obrađene građe zavodskih projekata na mreži

• poduprijeti angažman znanstvenika Zavoda u znanstvenom radu, osobito na unapređivanju javnoga znanja i njegove leksikografske obradbe, i nastavnom radu izvan Zavoda

• unaprijediti međunarodni profil, posebno suradnjom sa srodnim ustanovama u Europi, te inicirati mrežno povezivanje europskih općih enciklopedija, osobito onih »malih« naroda (jezika)

• razviti prepoznatljivost hrvatske nacionalne baštine ažuriranjem i proširivanjem mrežnih leksikografskih sadržaja na stranim jezicima.

Pin It

Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.

Doznaj više