Sjednice Ravnateljstva u 2023. godini

 

Sjednica Datum održavanja Dnevni red Odluke
1/2023. 14. III. 2023. 1. Izvješće o radu Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža u 2022.
2. Financijsko izvješće za 2022.
3. Izvješće o izvršenju financijskoga plana za 2022.
4. Imenovanje glavnih urednika Kazališnog leksikona, Hrvatskog etnološkog leksikona i Filmskog enciklopedijskog rječnika
5. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža
6. Razno

1-2023-1.pdf

1-2023-2.pdf

1-2023-3.pdf

1-2023-4.pdf

1-2023-5.pdf

1-2023-6.pdf

1-2023-7.pdf

2/2023. 3. IV. 2023. 1. Izmjene Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i plaćama u LZMK
2. Razno

 2-2023-1.pdf

 

3/2023. 6. VII. 2023. 1. Prijedlog Pravilnika o radu Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža
2. Nacrt Pravilnika o leksikografskom radu u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža
3. Rebalans Financijskog plana za 2023.
4. Razno

3-2023-1.pdf

3-2023-2.pdf 

4/2023. 19. VII. 2023. 1. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt provjere medijskih činjenica CroFacta

4-2023-1.pdf

5/2023. 27. VII. 2023. 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023.

5-2023-1.pdf

6/2023. 27. IX. 2023. 1. Prijedlog Pravilnika o leksikografskom radu u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža
2. Izvješće o leksikografskom radu I. – VI. 2023.
3. Financijski plan za 2024–2026.
4. Izmjene i dopune Pravilnika o autorskom radu i autorskim naknadama u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža
5. Kadrovska pitanja
6. Razno

6-2023-1.pdf

6-2023-2.pdf

7/2023. 2. X. 2023. 1. Financijski plan za 2024–2026.

7-2023-1.pdf

8/2023. 21. XII. 2023. 1. Rebalans Financijskoga plana za 2023. (NN 129 od 31. X. 2023.)
2. Plan rada Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža za 2024.
3. Financijski plan za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. te Planom nabave za 2024.
4. Prijedlog Pravilnika o leksikografskom radu u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža
5. Razno

8-2023-1.pdf

8-2023-2.pdf

8-2023-3.pdf

8-2023-4.pdf

8-2023-5.pdf

8-2023-6.pdf

8-2023-7.pdf

 

Sjednice Ravnateljstva u 2022. godini

 

   
Sjednica Datum održavanja Dnevni red Odluke
1/2022. 22. III. 2022. 1. Izvješće o radu Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža u 2021.
2. Financijsko izvješće za 2021.
3. Izvješće o izvršenju financijskoga plana za 2021.
4. Razno

1-2022-1.pdf

1-2022-2.pdf

1-2022-3.pdf

 

2/2022. 14. VI. 2022. 1. Prijedlog Pravilnika o postupku unutarnjega prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža
2. Prijedlog Odluke o cijeni najma dvorane Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža
3. Izmjene Izvještaja o izvršenju Financijskoga plana za 2021.
4. Informacija o stanju nekretnina Zavoda
5. Dopune i izmjene općih akata Zavoda
6. Razno

2-2022-1.pdf

2-2022-2.pdf

2-2022-3.pdf

3/2022. 14. VII. 2022. 1. Informacija o radu i poslovanju Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža 1. I. – 30. VI. 2022.
2. Razno
 
4/2022. 26. IX 2022. 1. Prihvaćanje Prijedloga Financijskoga plana Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža 2023. – 2025.  4-2022-1.pdf
5/2022. 27. X. 2022. 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja za zasnivanje radnoga odnosa u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža
2. Pročišćeni tekst Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i plaćama u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža
3. Razno

5-2022-1.pdf

5-2022-2.pdf

6/2022. 1. XII. 2022. 1. Rebalansi Financijskoga plana za 2022. godinu.

6-2022-1.pdf

6-2022-2.pdf

7/2022. 22. XII. 2022. 1. Plan rada Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža s financijskim planom i planom nabave za 2023.
2. Suglasnost Ravnateljstva za imenovanje voditelja Općeg odjela
(članak 45. Statuta LZ)
3. Razno

7-2022-1.pdf

7-2022-2.pdf

7-2022-3.pdf

7-2022-4.pdf

7-2022-5.pdf

7-2022-6.pdf

 

Sjednice Ravnateljstva u 2021. godini

 

Sjednica Datum održavanja Dnevni red Odluke
1/2021. 9. II. 2021. 1. Imenovanje glavnih urednika Hrvatskoga biografskoga leksikona, Hrvatske enciklopedije i Hrvatske tehničke enciklopedije
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o leksikografskom radu u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i plaćama u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža
4. Procjena rizika Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža
5. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o zaštiti na radu Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža
6. Prijedlog Pravilnika o uporabi osobnih zaštitnih sredstava i zaštitne opreme u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža
7. Razno

 

1-2021-1.pdf

1-2021-2.pdf

1-2021-3.pdf

1-2021-4.pdf

1-2021-5.pdf

1-2021-6.pdf

1-2021-7.pdf

2/2021. 26. II. 2021. 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o leksikografskom radu u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža
2. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2020.
3. Izvješće o radu Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža u 2019.
4. Razno

2-2021-1.pdf

2-2021-2.pdf

3/2021. 20. IV. 2021. 1. Izvješće o radu Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža u 2020. s Financijskim izvješćem
2. Razno

3-2021-1.pdf

3-2021-2.pdf

4/2021. 13. VII. 2021. 1. Osnivanje Redakcije za digitalne sadržaje
2. Izmjene i dopune Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i plaćama u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža
3. Rebalans Financijskoga plana za 2021.
4. Kadrovska pitanja
a) Prestanak mandata glavnoga urednika Atlasa svijeta
b) Suglasnost Ravnateljstva na imenovanje pomoćnika ravnatelja za informatizaciju

4-2021-1.pdf

4-2021-2.pdf

4-2021-3.pdf

4-2021-4.pdf

5/2021. 23. IX. 2021. 1. Informacija o radu i poslovanju Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža
2. Razno
 
6/2021. 17. XII. 2021. 1. Rebalans Financijskoga plana za 2021.
2. Plan rada Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža s financijskim planom i planom nabave za 2022.
3. Razno

6-2021-1.pdf

6-2021-2.pdf

6-2021-3.pdf

6-2021-4.pdf

6-2021-5.pdf

6-2021-6.pdf

 

Sjednice Ravnateljstva u 2020. godini

 

Sjednica Datum održavanja Dnevni red Odluke
1/2020. 21. II. 2020. 1. Financijski izvještaji
a) Izvještaj o izvršenju Financijskoga plana za 2019.
b) Financijski izvještaj za 2019.
2. Razno

 1-2020-1.pdf

 1-2020-2.pdf

2/2020. 9. III. 2020. 1. Izvješće o radu Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža u 2019.
2. Razno

 2-2020-1.pdf

3/2020. 18. VI. 2020. 1. Informacija o radu i poslovanju Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža
2. Razno
 
4/2020. 14. X. 2020. 1. Raspisivanje natječaja za ravnatelja Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža
2. Razno

 4-2020-1.pdf

5/2020. 27. XI. 2020. 1. Razrješenje dr. sc. Brune Kragića dužnosti ravnatelja zbog imenovanja glavnim ravnateljem
2. Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja

 5-2020-1.pdf

 5-2020-2.pdf

6/2020. 8. XII. 2020. 1. Izbor i imenovanje ravnatelja Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža
2. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Ravnateljstva Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža
3. Leksikografska pitanja
a) Imenovanje glavnih urednika
b) Nacrt Izmjena i dopuna Pravilnika o leksikografskom radu u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža
4. Razno

 6-2020-1.pdf

 6-2020-2.pdf

7/2020. 22. XII. 2020. 1. Plan rada Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža za 2021.
2. Financijski plan s planom nabave za 2021.
3. Rebalans Financijskoga plana za 2020.
4. Razno

 7-2020-1.pdf

 7-2020-2.pdf

 7-2020-3.pdf

 7-2020-4.pdf

 7-2020-5.pdf

 7-2020-6.pdf

 

 

Sjednice Ravnateljstva u 2019. godini

 

Sjednica Datum održavanja Dnevni red Odluke
1/2019. 29. III. 2019. 1. Izvješće o radu Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža za 2018.
2. Financijsko izvješće za 2018.
3. Plan normativne djelatnosti do 30. lipnja 2019.
4. Kadrovska pitanja
5. Razno

 1-2019-1.pdf

 1-2019-2.pdf

2/2019 15. IV. 2019. 1. Informacija o stanju nekretnina Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža
2. Rasprava o Nacrtu Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža
3. Rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Pravilnika o zaštiti na radu Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža
3. Razno

 

 

 

3/2019 19. VI. 2019. 1. Mandati glavnih urednika Hrvatskoga biografskoga leksikona i Hrvatske tehničke enciklopedije  

 3-2019-1.pdf

 

 

4/2019 1. XI. 2019. 1. Prijedlog Pravilnika o izborima u leksikografska zvanja u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža
2. Prijedlog Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustroju Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža
4. Informacija ravnatelja o radu i poslovanju
5. Razno

 4-2019-1.pdf

 4-2019-2.pdf

 4-2019-3.pdf

5/2019 2. XII. 2019. 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i plaćama u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža
2. Razno
 5-2019-1.pdf
6/2019 18. XII. 2019. 1. Plan rada Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža za 2020.
2. Financijski plan s planom nabave za 2020.
3. Rebalans Financijskoga plana za 2019.
4. Prijedlog Pravilnika o postupku unutarnjega prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža
5. Razno

 6-2019-1.pdf

 6-2019-2.pdf

 6-2019-3.pdf

 6-2019-4.pdf

 6-2019-5.pdf

 6-2019-6.pdf

 6-2019-7.pdf

 


Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.

Doznaj više