Studia lexicographica

Znanstveni časopis Studia lexicographica, pokrenut 2007., izlazi polugodišnje.

Slijedom neovisnih recenzija u njem se objavljuju izvorni znanstveni radovi, pregledni znanstveni radovi, prethodna priopćenja, stručni radovi te prikazi i osvrti. Predmetno su mu područje ponajprije leksikografija i enciklopedika kao grana u polju informacijskih znanosti (leksikografsko-enciklopedička organizacija znanja kao izvor novoga znanja), ali i kao tradicionalno shvaćena humanistička djelatnost (što teži k spoznajnom zahvatu totaliteta), no otvoren je i ostalim strukama upućenima na Leksikografski zavod.

Scientific Journal Studia lexicographica, launched in 2007, is published semi-annually. Following peer reviews it publishes original scientific papers, scientific review papers, preliminary communications, professional papers and reviews. It deals mainly with the areas of lexicography and encyclopaedics and branches of information sciences (lexicographic-encyclopaedic organisation of knowledge as the source of new knowledge), as well as traditionally understood humanist activity (striving to the cognitive intervention of totality), but it is open for other professions oriented towards the Lexicographic Institute.

 

Online izdanje

Pin It

Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.

Doznaj više