Poredbena analiza hrvatskih i slovenskih egzonima / Primerjalna analiza hrvaških in slovenskih eksonimov

Vrsta projekta: Bilateralni hrvatsko-slovenski znanstveni projekt (financiraju ga MZOS i Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije)

Područje: Interdisciplinarno područje znanosti

Razdoblje djelovanja: 2014–2015.

Voditelji projekta: dr. sc. Ivana Crljenko i dr. sc. Drago Kladnik

Suradnici – istraživači:
Ankica Čilaš Šimpraga, Domagoj Vidović, Ivan Čanjevac, Drago Perko, Matjaž Geršič, Primož Gašperič, Manca Volk Bahun

Sažetak:
Polazeći od činjenice da su hrvatski i slovenski jezik dva srodna slavenska jezika, projektom su se željeli istražiti utjecaji na procese egzonimizacije (udomaćivanja geografskih imena za strane geografske objekte) u obama jezicima. Željela se također izraditi jedinstvena tipologija egzonima prema načinu udomaćivanja u obama jezicima, koja bi mogla poslužiti za kategorizaciju egzonima i u drugim jezicima. Uvidom u mnogobrojne starije i novije izvore testirana je pretpostavka da su razlike u tipu egzonimizacije povezane s trenutačnim jezičnim politikama. Rezultati istraživanja predstavljeni su na redovitim sastancima Radne skupine za egzonime, u okviru Skupine stručnjaka za geografska imena pri UN-u (United Nations Group of Experts on Geographical Names, UNGEGN) te će se objaviti u znanstvenim časopisima u objema državama.

Projekt je bio nastavak istraživanja egzonima u sklopu projekata Slovenski eksonimi: metodologija, standardizacija, GIS, koji se od 2008. do 2011. provodio u Geografskom inštitutu Antona Melika ZRC SAZU, i {ln:Rječnik stranih geografskih imena 'Rječnika stranih geografskih imena}, na kojem se trenutačno radi u Leksikografskome zavodu Miroslav Krleža.

Pin It

Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.

Doznaj više