Zbornik obuhvaća radove s trećeg znanstvenog skupa Hrvatska književna tradicija i modernost u djelu Petra Šegedina, koji je održan od 11. do 12. rujna 2009. u Korčuli, a povodom 100. obljetnice Šegedinova rođenja.

Znanstvenim projektom Hrvatska biobibliografska baština (voditelj T. Macan) sustavno se i multidisciplinarno istražuje nacionalni biografski i bibliografski korpus, a rezultati istraživanja objavljuju se u Hrvatskom biografskom leksikonu, zborniku radova znanstvenoga projekta Biobibliographica te drugim zbornicima i časopisima.

Okrugli stol održan u povodu prestanka dvadesetogodišnje zabrane korištenja rukopisa Miroslava Krleže pohranjenih u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici i dvadesetogodišnjice smrti velikana hrvatske književnosti, 29. prosinca 2001. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

Stranica 2 od 2