Židovski biografski leksikon

Židovski leksikon korice1Židovski biografski leksikon zamišljen je kao svojevrsna povijest Židova na hrvatskom prostoru koja obrađuje djelovanje i sudbine pojedinaca u obliku 3800 biografija.