Jednostavna nabava

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave do 200.000,00 kuna (bez PDV-a) za nabavu roba i usluga, odnosno do 500.000,00 kuna (bez PDV-a), za nabavu radova (tzv. jednostavnu nabavu) Leksikografski zavod Miroslav Krleža nije obvezan provoditi postupke javne nabave na način propisan Zakonom o javnoj nabavi.

Pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave utvrđeni su Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža od 1. prosinca 2017.

Pozivi na dostavu ponuda

Arhiva

 

Pin It