Projekt CroFacta – digitalna platforma za provjeru činjenica (fact-checking)

DALL E 2023U tjednu u kojem se obilježava 130. obljetnica rođenja Miroslava Krleže Leksikografski zavod učinio je još jedan bitan iskorak u ostvarenju svoje desetljetne misije (i vizije), u kojoj ključno mjesto pripada unaprjeđivanju javnoga znanja.

Naime, u utorak 4. srpnja objavljeni su rezultati javnoga poziva Agencije za elektroničke medije, vezanoga uz uspostavu provjere medijskih činjenica (tzv. fact-checking). Od pedeset prijavljenih projekata odabrano je samo 12, uključujući projekt CroFacta, koji je Leksikografski zavod osmislio u suradnji s Hrvatskim institutom za povijest i Hrvatskim memorijalno-dokumentacijskim centrom Domovinskog rata.

Temeljna svrha projekta uspostava je digitalne, javno vidljive platforme za provjeru činjenica (informacija) vezanih osobito uz prijeporne povijesne, kulturne i društvene teme 19. i 20. stoljeća, ali i prijašnjih razdoblja.

Premda katkad naoko udaljene od današnjih životnih potreba, mnoge od njih itekako su medijski prisutne, a i u uzročno-posljedičnom smislu ishodište su današnjega stanja te, dakako, i budućih kretanja, odnosno politika kojima se ta kretanja nastoje usmjeriti, zahvaćajući status hrvatskoga društva i države.

Među temama za koje je zamijećeno da su u javnom prostoru počesto prisutne na prijeporan način, krajnje zaoštreno i uz nedostatnu stručnu utemeljenost, polazno se mogu izdvojiti: državnopravni status Hrvatske i hrvatskih zemalja u pojedinim državnim tvorevinama, pitanje položaja Hrvata i manjina u njima, integracija hrvatske nacije u modernom smislu, Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat, Domovinski rat, pitanje uzroka, krivnje i odgovornosti za ratna i poratna zbivanja te mirnodopsku političku i ideološku represiju, umanjivanje ili preuveličavanje zločina i stradanja, radikalno omalovažavanje ili nekritičko uzdizanje pojedinih razdoblja, vlada i osoba, pitanja jezika i identiteta, pripadnost Dubrovnika, Vojne granice te istaknutih pojedinaca.

Neke od navedenih tema nisu znanstveno istražene u svim pojedinostima, no umjesto činjenica može se dati barem znanstveno utemeljena interpretacija, a napose se može upozoriti na to da neka od ponuđenih stajališta nisu činjenice nego samo više ili manje utemeljene, pa i sasvim neutemeljene, protučinjenične interpretacije.

Popratni aspekt takvih tema medijski su objavljivane fotografije i drugi dokumentarni izvori, koji mogu biti autentični, ali s pridruženim neistinitim opisom, a i u bitnom krivotvoreni, osobito s napretkom digitalnih tehnologija i umjetne inteligencije, koja se u sve većoj mjeri koristi i za generiranje tekstova o povijesti i kulturi.

Uz novu digitalnu platformu, projektom se predviđa i organizaciju radionica i predavanja, na kojima bi se pojedine prijeporne teme primjereno obradile uza sudjelovanje novinara i drugih medijskih djelatnika. Na jednoj bi se tako strani renomirani stručnjaci za pojedine teme naveli da u javnom interesu izrazitije sudjeluje u praćenju i reagiraju na medijske dezinformacije i misinformacije, a novinari i drugi medijski djelatnici uputili bi se na pouzdane izvore informacija te na povezivanje s najpozvanijim sugovornicima za pojedine buduće teme, što bi sve zajedno pridonijelo jačanju otpornosti društva na dezinformacije i jačanju medijske pismenosti.

Pokaže li se protekom projektnoga razdoblja da je uspostavljeni sustav provjere informacija uspjelo zaživio, predvidivo je uključenje partnera u drugim tematskim područjima odnosno sektorima, poput prava, medicine, biologije i tehnike te novinarskih, obrazovnih i drugih strukovnih udruga.

Usporedno, nastavit će se suradnja i povezivanje s europskim profesionalnim enciklopedijama u okviru European Encyclopedia Network, pa je polazeći od iskustava stečenih projektom CroFacta moguće jednoga dana zamisliti i osnivanje slične platforme za provjeru činjenica na europskoj razini, kojoj bi koordinacijski nacionalni dionici bile upravo te enciklopedijske redakcije.

Predviđeno trajanje projekta je do 31. prosinca 2025.

*Napomena: priložena fotografija leksikografa Mate Ujevića „osuvremenjena“ je s pomoću digitalnoga alata DELL-E 2.

Pin It

Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.

Doznaj više