Znanstveni projekti i suradnja

 

Projekti

2021

U okviru Javnoga poziva za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske koji će se provoditi u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova i diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u svijetu Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH, Zavodu su odobrena sredstva za provedbu projekta Konferencija europskih i sjevernoatlantskih enciklopedija.

Zavod je nastavio sudjelovati u projektu Znameniti.hr, u sklopu kojega se provodio program Znameniti i sport za koji je Ministarstvo kulture i medija RH odobrilo sredstva u okviru potpore programima digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti.

Uz potporu Hrvatske turističke zajednice, u sklopu projekta »ArtDvorište/ArtSkladište« (Projekt LEXART) priređena je izložba Znanje, slika, kultura – enciklopedije pune života (Knowledge, Image, Culture – Encyclopaedias Full of Life), kojom se obilježila 70. obljetnica osnutka Zavoda, 40. obljetnica smrti Miroslava Krleže i 120. obljetnica rođenja Mate Ujevića te promovirala hrvatska enciklopedička baština.

2020

Na poziv Znanstveno-istraživačkoga centra Slovenske akademije znanosti i umjetnosti, Zavod je postao pridruženi partner projekta In/Tangible European Heritage−Visual Analysis, Curation and Communication (InTaVia), kojega je jedan od ciljeva razvoj metodologije za usklađivanje, strukturiranje i povezivanje podatka iz europskih nacionalnih biografskih baza podataka. Projekt je bio prijavljen na natječaj programa Obzor 2020 te je odobren za financiranje.

U sklopu potpore programima digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti, Ministarstvo kulture RH odobrilo je Zavodu sredstva za provedbu programa Virtualna izložba Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža i Digitalizacija Pomorske enciklopedije Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža. Provodio se i program Digitalizacija građe o znamenitim obiteljima i 3D vizualizacija na portalu Znameniti.hr, za koji je Ministarstvo kulture RH odobrilo sredstva projektu Znameniti.hr.

Zavod je na poziv udruge ICARUS Hrvatska sudjelovao u virtualnoj izložbi Priče iz arhiva, koja je pokrenuta okviru aktivnosti projekta Kreativne Europe CREARCH −CReative European ARCHives as innovative cultural hubs, a u sklopu koje je predstavio Digitalizirani katalog retrospektivne bibliografije članaka.

2019

Na natječaj Fonda Europskoga gospodarskoga prostora (Norveške, Islanda i Lihtenštajna) za regionalnu suradnju u 2018. prijavljen je koncept projektnoga prijedloga Stronger together: Building visible and sustainable online encyclopaedias for free access to reliable knowledge in an era of post-truth and propaganda, u suradnji s Velikom norveškom enciklopedijom, Nacionalnom knjižnicom Latvije i Crnogorskom akademijom nauka i umjetnosti. U prvoj fazi evaluacije prijavljeni koncept projektnoga prijedloga ocijenjen je pozitivno (od 700 prijavljenih prijedloga pozitivno su ocijenjena samo 42), a cjelovit projektni prijedlog prijavljen je u srpnju 2019.

Ministarstvo kulture RH Zavodu je odobrilo 15.000,00 kn za provedbu programa Digitalna zbirka Mate Ujevića, u suradnji s NSK u Zagrebu, u sklopu potpore programima digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti (digitalizirana Hrvatska enciklopedija), te 21.000,00 kn za provedbu programa Biobibliographica Nova, koji je prijavljen na poziv za potporu izdavanju knjiga.

2018

Na poziv udruge ICARUS HRVATSKA Zavod se priključio konzorciju međunarodnoga projekta Time Machine, na kojem sudjeluje više od 300 institucija iz 34 zemlje. Cilj je projekta osmisliti i implementirati nove napredne digitalne tehnologije i tehnologije umjetne inteligencije za mapiranje europske društvene, kulturne i geografske evolucije te tako omogućiti pravedan i otvoren pristup informacijama i poduprijeti buduća znanstvena i tehnološka postignuća u Europi.

U sklopu potpore programima digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti, Ministarstvo kulture RH u 2018. odobrilo je Zavodu 20.000,00 kn za provedbu programa Digitalizacija Kataloga retrospektivne bibliografije članaka Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža.

2017

U 2017. i 2018. Zavod je sudjelovao u međunarodnom DARIAH projektu Cooperation Framework of Digital Infrastructure in the Region – Opportunities and Needs in Case of Material Concerning Famous People in Science and Culture, koji  je odobren natječajem Cultural Heritage and Humanities Research u 2017. Cilj projekta bio je raspraviti pitanja iz domene korištenja digitalne infrastrukture u kulturnim i znanstvenim zajednicama regije (Hrvatske, Slovenije i BiH), s posebnim naglaskom na razmjenu podataka i autorska prava, te izraditi smjernice za interoperabilnost digitalnih infrastruktura u regiji. Uz Zavod, suradnici u projektu bili su Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Knjižnice grada Zagreba, Državni arhiv u Varaždinu, Muzej za umjetnost i obrt, Institut za etnologiju u folkloristiku, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, ICARUS HR i  AhrivPRO d. o. o. Kao rezultat projekta, 2018. pokrenut je tematski portal EminentPeople.

Zavod se 2017. priključio projektu Znameniti.hr, koji su 2016. pokrenuli Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, sa svojom knjižnicom kao koordinatorom, te Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Knjižnice grada Zagreba i Državni arhiv Varaždin. Cilj je projekta izgradnja tematskoga portala koji će sadržavati digitalne materijale o velikanima hrvatske kulture, znanosti, umjetnosti i javnoga života, iz različitih zbirki/repozitorija.

2016

Zavod se 2016. prijavio na natječaj Europske komisije za nabavu elektroničkih rječnika te je sklopio ugovor s Komisijom o dostavi elektroničke verzije Pravnoga leksikona.

2015

Od 2015. Zaklada Hrvatske akademija znanosti i umjetnosti financijski podupire izdavanje Hrvatske tehničke enciklopedije.

 

Suradnja

2021

Uz potporu Hrvatske turističke zajednice, Zavod je nositelj projekta »ArtDvorište/ArtSkladište« (Projekt LEXART) kojemu je cilj oslikavanje unutarnjih fasada u dvorištu Zavoda (Frankopanska 22-24) muralima renomiranih umjetnika te realiziranje izložbi, radionica i drugih programa iz područja vizualne scenske i glazbene umjetnosti te arhitekture, ali i promocija hrvatske enciklopedičke baštine, u prostoru dosadašnjega skladišta (Lexart Skladište). U suradnji s Udrugom Projekt LEXART iz Zagreba, taj je projekt zamišljen kao inovacija u kulturnoj ponudi, ali i kao specifičan doprinos kulturnom turizmu, kojim HTZ nastoji podignuti svijest i zanimanje dionika turističkoga sektora za to područje turizma.

Sklopljen je sporazum s Repertoire International de Litterature Musicale, Inc. (RILM) iz New Yorka, SAD, kojim će se omogućiti digitalizacija i uključenje Muzičke enciklopedije (II. izdanje) i Leksikona jugoslavenske muzike u mrežnu zbirku referentne literature vezane uz glazbu, RILM Music Encyclopedias.

Na poziv Francuskoga instituta u Zagrebu dogovoreno je sudjelovanje Zavoda (uz Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu i Ministarstvo kulture i medija RH) u projektu restauracije, čuvanja i prezentacije izvornih primjeraka Diderotove Enciklopedije, čime će se u 2022. obilježiti stota obljetnica osnutka Instituta.

2020

Zavod je postao članom Time Machine Organisation, europske mreže koja obuhvaća više od 600 znanstvenih i kulturnih ustanova s ciljem umrežavanja europske kulturne baštine i njezine dostupnosti putem mrežnih stranica i aplikacija, te Hrvatske udruge za znanstvenu komunikaciju (ZNAK), koja promiče izdavačku djelatnost domaćih znanstvenih i stručnih publikacija te publikacija za popularizaciju znanosti.

2018

U 2018. potpisani su sporazumi o suradnji s Crnogorskom akademijom nauka i umjetnosti te s Institutom za migracije i narodnosti iz Zagreba.

Institut »Jožef Štefan« iz Ljubljane uputio je Zavodu poziv za sudjelovanje u projektu CEF eTranslation Termbank, koji je pokrenula Europska komisija. Svrha je projekta identificiranje i okupljanje terminoloških izvora za određena područja na različitim jezicima, koji su ključni za razvoj kvalitetnih europskih digitalnih javnih usluga u određenim sektorima. Zavod je za potrebe navedenoga projekta ustupio digitalna izdanja Filmskoga leksikona, Hrvatskoga obiteljskog leksikona, Medicinskoga leksikona i Nogometnoga leksikona.

2015

Zavod se u 2015. priključio zajednici DARIAH-HR, sastavnici paneuropske Digitalne istraživačke infrastrukture za umjetnost i humanističke znanosti DARIAH-EU, kojoj je cilj omogućiti pristup digitalnim istraživačkim podatcima o europskoj umjetnosti i humanističkim znanostima te njihovo korištenje.

S Institutom za povijest umjetnosti Zavod je u 2015. sklopio ugovor o suradnji u provedbi projekta Moderne i suvremene umjetničke mreže, umjetničke grupe i udruženja: Organizacijski i komunikacijski modeli suradničkih i umjetničkih praksi 20. i 21. stoljeća, koji financira Hrvatska zaklada za znanost. Za potrebe projekta Zavod će osigurati preuzimanje i korištenje digitalnih formata Hrvatskoga biografskog leksikona, Hrvatske likovne enciklopedije i Likovnoga leksikona.

2014

S Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti i Akademijom tehničkih znanosti Hrvatske, Zavod je 2014. potpisao protokol o suradnji kojim se regulira potpora izdavanju Hrvatske tehničke enciklopedije.

Pin It

Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.

Doznaj više