Zadatak je ovoga djela da pregledno i sistematski sabere i izloži osnovne podatke iz svih područja ljudskoga znanja, stvaranja i iskustva. Potreba opće enciklopedije osjeća se kod nas već više od stotinu godina, ali u cijelosti nije sve dosad zadovoljena.

Šumarstvo i drvna industrija Jugoslavije imaju, u ovom vremenskom periodu izgradnje socijalizma, veliko značenje za ekonomiku zemlje. Znatan dio sredstava, koja se ulažu u razvoj privrede, pribavlja se eksportom šumskih i drvnoindustrijskih proizvoda.