Sjednice Ravnateljstva u 2014. godini

 

Sjednica Datum održavanja Dnevni red Odluke
1/2014. 30. I. 2014. 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Ravnateljstva Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža
2. Dopune Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i plaćama u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža
3. Razno

 1-2014-1.pdf

 1-2014-2.pdf

 1-2014-3.pdf

2/2014. 6. III. 2014. 1. Izvješće o radu Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža za 2013. godinu
2. Financijsko izvješće za 2013. godinu
3. Izvješća o stanju informacijskih tehnologija i stanju informatičke opreme
4. Osnivanje redakcije i imenovanje glavnog urednika Hrvatske tehničke enciklopedije
5. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o radu Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža
6. Razno

 2-2014-1.pdf

 2-2014-2.pdf

 2-2014-3.pdf

 2-2014-4.pdf

 2-2014-5.pdf

 2-2014-6.pdf

3/2014. 24. IV. 2014. 1. Izmjene i dopune Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i plaćama u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža
2. Rebalans Financijskog plana za 2014. godinu
3. Pravilnik o dodjeljivanju i uporabi AAI@EduHr elektroničkih identiteta i održavanju imenika AAI@EduHr elektroničkih identiteta u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža
4. Odluka o kriterijima za uvećanje godišnjeg odmora za 2014. godinu
5. Odluka o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti
6. Pismo namjere Akademije dramske umjetnosti u vezi zakupa poslovnog prostora
7. Izvješće o poduzetim mjerama u vezi stanja informacijskih tehnologija i informatičke infrastrukture
8. Prijedlog pokretanja postupka javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
9. Razno

 3-2014-1.pdf

 3-2014-2.pdf

 3-2014-3.pdf

 3-2014-4.pdf

 3-2014-5.pdf

 3-2014-6.pdf

4/2014. 12. VI. 2014. 1. Imenovanje glavnoga urednika Hrvatskoga biografskoga leksikona
2. Prijedlog Pravilnika o autorskom radu i autorskim naknadama
3. Zakupi
a. Odluka o minimalnoj cijeni zakupnine za poslovne prostore Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža
b. Pokretanje postupka javnoga natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora
4. Razno

 4-2014-1.pdf

 4-2014-2.pdf

 4-2014-3.pdf

 4-2014-4.pdf

5/2014. 25. IX. 2014. 1. Informacija o radu na leksikografskim i srodnim projektima 1. I. – 30. VI. 2014.
2. Informacija o financijskom poslovanju 1. I. – 30. VI. 2014.
3. Prijedlog Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža s Posebnim popisom arhivskoga i registraturnoga gradiva s rokovima čuvanja
4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti
5. Informacija o stanju nekretnina Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža
6. Razno

 

5-2014-1.pdf

6/2014. 16. XII. 2014. 1. Plan rada Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža za 2015. godinu
2. Financijski plan s planom nabave za 2015. godinu
3. Rebalans Financijskoga plana s planom nabave za 2014. godinu
4. Prijedlog Pravilnika o radu Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža
5. Imenovanja i razrješenja:
a) imenovanje glavnih urednica Hrvatskoga etnološkoga leksikona
b) suglasnost za razrješenje v.d. voditeljice Leksikografskoga odjela
c) suglasnost za imenovanje voditeljice Leksikografskoga odjela
d) suglasnost za imenovanje pomoćnikā ravnatelja
6. Razno

 6-2014-1.pdf

 6-2014-2.pdf

 6-2014-3.pdf

 6-2014-4.pdf

 6-2014-5.pdf

 6-2014-6.pdf

 6-2014-7.pdf

 6-2014-8.pdf

 6-2014-9.pdf

 6-2014-10.pdf

 6-2014-11.pdf

 6-2014-12.pdf

Pin It

Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vam omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.

Doznaj više